DWUDNIOWE SZKOLENIE DLA

Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

Pokażemy Ci jak efektywnie zarządzamy bezpieczeństwem danych osobowych w ponad 120 podmiotach, w których jesteśmy IOD / ABI
"Proponowane rozwiązania są proste, gwarantują poczucie bezpieczeństwa i nie wymagają tworzenia skomplikowanych procedur utrudniających procesy biznesowe”
- Jacek Trojanowski, Dyrektor Marki Citroen

Zobacz jak szkolimy

Jednym z naszych priorytetów jest szkolenie w sposób zrozumiały i przejrzysty. 
 
Nie kupuj kota w worku, zobacz czy nasz styl przekazywania wiedzy do Ciebie przemawia.
 
Zapraszamy do zapoznania się z krótką wersją DEMO z naszego szkolenia.

Dowiedz się jak robią to najlepsi!

Nazywam się Łukasz Zegarek i jestem współwłaścicielem Kancelarii Lex Artist - lidera na rynku ochrony danych osobowych w Polsce. 
 
Razem z naszym Zespołem sprawujemy funkcję ABI / IOD już w ponad 120 podmiotach zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.
 
Przez 9 lat działania na rynku przeprowadziliśmy setki audytów i sprawdzeń, przeszkoliliśmy tysiące ABI, IOD i innych pracowników.
 
Tylko w ciągu ostatanich 2 lat przeszliśmy 5 kontroli GIODO, podczas których nasze systemy ochrony danych zdawały egzamin.
 
Z ogromną przyjemnością dzielimy się tą praktyczną wiedzą z uczestnikami naszych szkoleń. Udowadniamy, że ochrona danych osobowych to temat, który może być przedstawiony w sposób... interesujący!
 
Bez czytania przepisów i recytowania orzeczeń. Podczas szkolenia dzielimy się z Tobą naszym wieloletnim doświadczeniemodpowiadamy na pytania, przygotowujemy do RODO. Zapraszam!
 
                                                                                          Łukasz Zegarek, współwłaściciel Lex Artist
 
 

Cel szkoleniowy

 • Po pierwsze: nie zanudzić
 • Po drugie: przygotować Inspektora Ochrony Danych IOD do nowych przepisów wynikających z  Rozporządzenia UE ws. Ochrony Danych Osobowych
 • Po trzecie: uspokoić - w dobrze stworzonym Systemie Ochrony Danych IOD nie musi być kozłem ofiarnym, a jego obowiązki to nie czarna magia!
 • Po czwarte: nie zmuszać do wymyślania prochu na nowo - dostaniesz od nas pakiet praktycznych wzory dokumentów, procedur, upoważnień umów powierzenia
 • Po piąte: pokazać jak najefektywniej realizować obowiązki IOD
 • Po szóste: wydać certyfikat będący podstawą dla IOD do legitymowania się odpowiednią wiedzą z zakresu ochrony danych

Termin

20-21.09.2018 (czwartek - piątek)

Godziny: 9:00 - 16.00 (2x 7h)
W czasie kursu planowana jest jedna przerwa obiadowa (30 min.) oraz 3 przerwy kawowe (2x15 min).

Cena i miejsce

1550 zł netto (+23% VAT)*

Miejsce: Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58, na ul. Ogrodowej 58 w Warszawie lub Hotel Colibra, ul. Wolska 191 w Warszawie.
Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu + materiały szkoleniowe (prezentacja z kursu+ prezentacja Power Point do szkolenia pracownikówpakiet wzorów dokumentów z dodatkowymi instrukcjami wypełniania: klauzule informacyjne i klauzule zgód na przetwarzanie danych, umowa powierzenia zgodna z RODO, Rejestr Czynności Przetwarzania RCP), przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego, certyfikat oraz pełen catering (przerwa obiadowa + przerwy kawowe ze słodkim poczęstunkiem).
 
* jeśli szkolenie finansowane jest ze środków publicznych - nie doliczamy stawki VAT.

Program kursu

- Na zakończenie szkolenia organizujemy egzamin, po którego zdaniu wystawiany Ci certyfikat. Jeśli nie zdasz egzaminu za pierwszym razem - masz możliwość poprawki
 
- Jeśli poniższy program nie zawiera jakiegoś zagadnienia na którym Ci zależy - nie ma problemu! Skontaktuj się z trenerem (przycisk do kontaktu na dole i górze strony) i przedstaw swoje oczekiwania.
 • 4
  Godziny

  1. RODO / podstawy prawne / definicje

  - podstawy prawne ochrony danych osobowych: ustawa + rozporządzenia wykonawcze;
  - RODO - czyli co zmieni się od 2018 r.;
  -przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych;
  - zasady przetwarzania danych dziś i wg. RODO: adekwatność, niezbędność;
  - omówienie najważniejszych pojęć wraz z orzecznictwem;
  - zbiory danych osobowych (jak wyodrębnić odpowiednią ich liczbę);
  - prawa osób, których dane są przetwarzane, czyli (informacja / kontrola / sprzeciw); prawo do przenoszenia danych, nowe obowiązki informacyjne;
 • 3
  Godziny

  2. Audyty IOD / kontrole PUODO / notyfikacja incydentów

  Audyty IOD: jak sporządzić plan audytu i jaki powinien obejmować zakres;  jak przeprowadzać sprawdzenia i na co zwracać szczególną uwagę; jak sporządzić dobre sprawozdanie ze sprawdzenia;
   
  PUODO: jak w praktyce wyglądają kontrole PUODO; na czym w szczególności skupiają się Inspektorzy; jak Inspektor Ochrony Danych powinien przygotować do kontroli PUODO siebie oraz pracowników; zgłaszanie IOD; zgłaszanie incydentów; konsultowanie procesów na danych z Regulatorem; uwzględnianie wytycznych i zaleceń);
   
  - Sankcje: kary za nierespektowanie obowiązków wynikających z RODO w zestawieniu z odpowiedzialnością z UODO: odpowiedzialność cywilna/ odpowiedzialność administracyjna w tym kary finansowe/ odpowiedzialność karna;
 • 3
  Godziny

  3. Struktura systemu / dokumentacja / rejestracja zbiorów

  Jak stworzyć dobrą strukturę Systemu Ochrony Danych Osobowych: za co powinien odpowiadać IOD i ASI, za co ADO a za co pozostali pracownicy; jak prowadzić Jawny Rejestr Zbiorów Danych, co w Rejestrze ewidencjonować, a czego nie; w jaki sposób i w jakich przypadkach udostępniać Jawny Rejestr; kiedy pomimo wyznaczenia IOD powinniśmy zarejestrować zbiór do GIODO i jak to zrobić; jak stworzyć prostą i przejrzystą Politykę Bezpieczeństwa i Instrukcję Zarządzania; 
 • 2
  Godziny

  4. Zabezpieczenia / szkolenia / upoważnienia

  Jakie zabezpieczenia infrastruktury IT powinno się stosować; jakie wymogi powinny spełniać systemy informatyczne w których przetwarzane są dane osobowe; jak opisać i jak weryfikować poziom zabezpieczeń fizycznych; jak zorganizować efektywny system szkoleń pracowników mających dostęp do danych (omówienie 3 metod: tradycyjna, elearning, stworzenie materiałów); jak nadawać i ewidencjonować upoważnienia do przetwarzania danych; czym się różni upoważnienie od uprawnień dostępu; kto i jak powinien ewidencjonować uprawnienia; świadomość według RODO (szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD); privacy by defaultprivacy by design: udział IOD już na etapie planowania rozwiązań związanych z przetwarzaniem danych; świadomość roli IOD w organizacji;
 • 2
  Godziny

  5. Powierzanie i udostępnianie danych

  Czym różni się powierzenie od udostępnienia; jak legalnie udostępniać dane osobowe; jak stworzyć dobrą umowę powierzenia; za co odpowiada Administrator Danych, a za co Procesor; jak Administrator Bezpieczeństwa Informacji powinien weryfikować i dobierać podmioty, którym powierza dane; przekazywanie danych osobowych do państw trzecich; przekazywanie danych osobowych w ramach Grup Kapitałowych; 

OPINIE O NASZYCH SZKOLENIACH

 • Barbara Chochołek, PGNiG

  Szkolenie przeprowadzono na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, co zostało odzwierciedlone w pozytywnych opiniach uczestników.
 • Katarzyna Kopertowska, Lotto

  Szkolenia prowadzone były w konwencji warsztatowej, pozwalającej na aktywny udział słuchaczy. Duże doświadczenie, wiedza teoretyczna oraz praktyczna trenera służyły rozwiązaniu sygnalizowanych na bieżąco przez uczestników szkolenia problemów.
 • Andrzej Trzęsiara, MSWiA

  Przeprowadzone szkolenie pozwoliło na podniesienie kompetencji pracowników MSWiA w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych i zrealizowane zostało zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, w sposób rzetelny i profesjonalny.
 • Monika Trzcińska, IPSOS Sp. z o.o.

  Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób interesujący i zrozumiały oraz zawierało wiele praktycznych wskazówek związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Magdalena Lewicka, Emerson

  Uczestniczyliśmy w szkoleniach, a następnie, zachęceni ich wysokim poziomem, zleciliśmy przeprowadzenie audytu we wszystkich obszarach przetwarzania danych osobowych w naszej Spółce.
 • Henryk Borczyk, TAURON Ciepło

  Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Przekaz był jasny i zrozumiały, poparty przykładami.

PROWADZĄCA

Katarzyna Kmiecicka, ekspert ds. ochrony danych osobowych

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach oraz instytucjach państwowych.

Doświadczony praktyk w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Przeprowadziła kilkadziesiąt projektów audytorsko - wdrożeniowych z zakresu ochrony danych osobowych. Wdrożyła RODO w dwóch międzynarodowych Grupach Kapitałowych.

Zrealizowała ponad 200 godzin szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.


Na co dzień sprawuje opiekę merytoryczna nad Klientami Kancelarii. Od dnia 25 maja 2018 roku jest członkiem zespołu Inspektora Ochrony Danych osobowych w podmiotach współpracujących z Kancelarią.


Swoje zainteresowania zawodowe skupia wokół zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w obszarze marketingu.

Motto zawodowe:

Interpretatio cessat in claris – wykładnia kończy się wtedy, gdy osiągamy jasność.

ZAPISZ SIĘ!

Żeby zapisać się na kurs, kliknij na poniższy przycisk, albo zadzwoń +48 533 088 955 lub napisz do Opiekuna Klienta - Mady Sęk: magda.sek@lex-artist.pl